رشته های فعال همراه با اسامی مربیان

رشته های فعال باشگاه خليج فارس شهر بهارستان (اصفهان) سال 1392  

 

                     کونگ فو تو آ  ............ به مربیگری استاد افراسیابی                 

کاراتـــــه آقایان .       به مربیگری استاد پور فخیمی

آمادگی جسمــــانی وپارکور  آقایان.     استاد مرادی

 

نین جا رنــــجر اقایان.    سنسی  امير حسين یوسفی و سنسی جواد چراغی 

نین جوتـــسوآاقایان  .سنسی امیر حسین مرادی

كاراتـــــه آقايان : استاد جلال پور فخیمی

ایروبیـــک بانوان  . استاد اديبي واستاد فراهاني

نیــن جا رنـــــجر بانوان 

بدنسازی وبادی کلاسیک استاد فراز دفـــــتریان .( همه روزه صبحها بانوان  به مربیگری استاد فراهانی)وبعد از ظهرها اقایان