رشته های فعال همراه با اسامی مربیان

رشته های فعال باشگاه خــليج فارس شهر بهــارستان (اصفهان) سال 1393  

 

                     کونگ فو تو آ .. به مربیگری استاد افراسیابی  واستاد رضوانی               

تکواندو آقایان .       به مربیگری استاد سرلک 

 

نین جوتسو مربی سنسی علی دهقـــانی

 

نین جا رنــــجر اقایان.    سنسی  امير حسين یوسفی و سنسی جواد چراغی 

ایروبیـــک بانوان  . استاد عباسی واستاد فراهاني

 

بدنسازی وبادی کلاسیک استاد فراز دفـــــتریان .( همه روزه صبحها بانوان  به مربیگری استاد فراهانی)وبعد از ظهرها اقایان

 

یوگا    مخصوص بانوان با مربی جدید ومجرب