رشته های فعال همراه با اسامی مربیان

 

 

 

رشته های فعال در باشگاه خلیج فارس  (بهارستان ) اصفهان  تابستان 1393   

بامدیریت محرم یوسفی 

 

کونگفو توآ  -  ژیمناستیک (دختر وپسر زیر 13 سال )- نین جوتسو  - نین جا رنجر  - تکواندو  - ایروبیک  پیلاتس   -یوگا  --امادگی جسمانی  وپرورش اندام

زیر نظر مربیان مجرب ومطرح استان   به ترتیب  استادان  افراسیابی ورضوانی --خانم آراسته - دهقانی - چراغی ویوسفی -  سرلک - خانم فراهانی وعباسی -- خانم فتحی -

        (  خانم فراهانی -- فراز دفتریان) پرورش اندام وآمادگی جسمانی

 

صبحها خانمها و   بعد از ظهرها آقایان

تلفن 36817443--36819277--09131073474